prihlásiť sa

Čo je to Dzogčhen?

Dzogčhen je prastaré učenie o prvotnom stave bytia, ktorý je od počiatku vlastný každému ako jeho vnútorná, prirodzená podstata. Dzogčhen je tiež jedným z názvov tohto prvotného stavu.

Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva učenie dzogčhenu na stretnutiach s žiakmi po celom svete, pričom je hlavný dôraz kladený na rozvoj poznania dzogčhenu v konkrétnej životnej situácii každého jednotlivca.

Novým záujemcom, ktorí sa chcú začať dzogčhenu venovať, ale nemajú možnosť cestovať, odovzdáva majster trikrát ročne tzv. priame uvedenie formou celosvetovej transmisie. Stretnutia s majstrom je možné sa tiež zúčastniť prostredníctvom webcastu.

Spolupráca majstra a žiakov prebieha v rámci medzinárodnej Komunity dzogčhenu, ktorej hlavným centrom je Dzamling Gar na Tenerife v Španielsku. Na Slovensku existuje Komunita dzogčhenu oficiálne od roku 2001, s meditačnými skupinami v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Neďaleko Novej Bošáce budujeme centrum pre štúdium a prax dzogčhenu menom Wangdenling.


Kalendár akcií

Viac informácií k akciám tu.

27. – 31.5.2015 prípravné praxe Longsal, otvorený webcast s Čhogjal Namkhai Norbu Rinpočhem, program:

27.5.  16:00-18:00 Úvod do náuky tohoto retreatu, učenie a transmisia Ati Guru jógy

28.5.  16:00-18:00 Po spoločnej praxi Ati Guru jógy bude náuka „Ati Lam-ngon“

29.5.  9:00-11:00 Po společné praxi Ati Guru jógy bude náuka Longsalu “Ati Lam-ngon”.

           16:00-19:00 Khaita – spev a tance

30.5. 9:00-11:00 Po společné praxi Ati Guru jógy bude náuka Longsalu “Ati Lam-ngon”

          16:00-19:00 Khaita – spev a tance

31.5. 9:00-11:00 Rady a tridlung kolektívnych praxí

12.6. – 14.6.  Poznanie prirodzeného stavu – “prax gurujogy, semdzinu a rušänu” s inštruktorom Santi Maha Sanghy Lukášom Chmelíkom

Čhögjal Namkhai Norbu