prihlásiť sa

Čo je to Dzogčhen?

Dzogčhen je prastaré učenie o prvotnom stave bytia, ktorý je od počiatku vlastný každému ako jeho vnútorná, prirodzená podstata. Dzogčhen je tiež jedným z názvov tohto prvotného stavu.

Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva učenie dzogčhenu na stretnutiach s žiakmi po celom svete, pričom je hlavný dôraz kladený na rozvoj poznania dzogčhenu v konkrétnej životnej situácii každého jednotlivca.

Novým záujemcom, ktorí sa chcú začať dzogčhenu venovať, ale nemajú možnosť cestovať, odovzdáva majster trikrát ročne tzv. priame uvedenie formou celosvetovej transmisie. Stretnutia s majstrom je možné sa tiež zúčastniť prostredníctvom webcastu.

Spolupráca majstra a žiakov prebieha v rámci medzinárodnej Komunity dzogčhenu, ktorej hlavným centrom je Dzamling Gar na Tenerife v Španielsku. Na Slovensku existuje Komunita dzogčhenu oficiálne od roku 2001, s meditačnými skupinami v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Neďaleko Novej Bošáce budujeme centrum pre štúdium a prax dzogčhenu menom Wangdenling.


Kalendár akcií

Viac informácií k akciám tu.

20. -23.12.2014  Otvorený webcast (len audio) – v USA, v Tsegyalgar West v Californii, náuka Čangčhub Semgom od Vairóčanu.

20.12.2014
01:00 – 03:00  Učenie o troch výrokoch Guru Garab Dorje a priame uvedenie
18:00 – 20:00  Po praxi Ati Gurujogy, učenie Čangčhub Semgom

21.12.2014
18:00 – 20:00  Po praxi Ati Gurujogy, učenie Čangčhub Semgom
20:15 – 20:45  krátka Ganapúdža

22.11.2014
01:00 – 03:00  Po praxi Ati Gurujogy, učenie Čangčhub Semgom
18:00 – 20:00  Po praxi Ati Gurujogy, učenie Čangčhub Semgom

23.11.2014
18:00 -20:00  Odovzdanie Lungov a inštrukcií k praxiam. Ukončenie retreatu.

21.Február 2015 Losar 

27.2. – 3.3.2015 Kurz na tému Pokoj a pohyb (šine a lhagtong) s Jimom Valbym v Bratislave

30.4. – 4.5. 2015 Náuky z cyklu Končhog Čindu s Tulku Dakpa Rinpočhem vo Wangdenlingu

Čhögjal Namkhai Norbu