prihlásiť sa

Čo je to Dzogčhen?

Dzogčhen je prastaré učenie o prvotnom stave bytia, ktorý je od počiatku vlastný každému ako jeho vnútorná, prirodzená podstata. Dzogčhen je tiež jedným z názvov tohto prvotného stavu.

Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva učenie dzogčhenu na stretnutiach s žiakmi po celom svete, pričom je hlavný dôraz kladený na rozvoj poznania dzogčhenu v konkrétnej životnej situácii každého jednotlivca.

Novým záujemcom, ktorí sa chcú začať dzogčhenu venovať, ale nemajú možnosť cestovať, odovzdáva majster trikrát ročne tzv. priame uvedenie formou celosvetovej transmisie. Stretnutia s majstrom je možné sa tiež zúčastniť prostredníctvom webcastu.

Spolupráca majstra a žiakov prebieha v rámci medzinárodnej Komunity dzogčhenu, ktorej hlavným centrom je Dzamling Gar na Tenerife v Španielsku. Na Slovensku existuje Komunita dzogčhenu oficiálne od roku 2001, s meditačnými skupinami v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Neďaleko Novej Bošáce budujeme centrum pre štúdium a prax dzogčhenu menom Wangdenling.


Kalendár akcií

Viac informácií k akciám tu.

20.10. – 26.10. 2014 Otvorený webcast na tému Ati Dzogčhen Rigpä Khudžug

Program (naše časy):
20.10. 9:00-11:00, Úvod a thrilung Ati Gurujogy.
21.10. 2:00-4:00, Vysvetlenie Džondžung-u z  Rigpä Khudžug. thrilung krátkeho Thun-u.
21.10. 9:00-11:00, Spievanie a tancovanie tibetských piesní a tancov.
21.10. 2:00-4:00, Vysvetlenie Troch transmisií, thrilung krátkej ganapúdže.
22.10. 9:00-11:00, Spievanie a tancovanie tibetských piesní a tancov.
23.10. 2:00-4:00, Rigpä Khudžug Ňamthri. thrilung stredného Thun-u.
23.10. 9:00-11:00, Ganapúdža, spievanie a tancovanie tibetských piesní a tancov.
24.10. 2:00-4:00,  Učenie o stave kontemplácie až po koniec Čopa, thrilung strednej ganapúdže.
25.10. 2:00-4:00, Rigpä Khudžug Ňamthri, thrilung dlhého Thun-u a ganapúdže.
25.10. 8:30-12:00, Ganapúdža, a podujatia.
26.10. 2:00-4:00, Radz pre prax v každodennom živote a thrilung.

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom (kurz je určený pre ľudí, ktorí už majú transmisiu od Majstra).

28.11. – 30.11. 2014  Jantrajoga pre začiatočníkov a pokročilých s Honzom Dolenským v Košiciach.

Čhögjal Namkhai Norbu