Slovo „dzogčhen“ sa z tibetštiny prekladá ako “úplná dokonalosť“. Jeho význam odkazuje k pravej prirodzenosti všetkých bytostí, k ich „prvotnému stavu“. Tento stav je od počiatku slobodný a nezávislý na všetkých obmedzeniach a podmienenostiach. Majstrovo odovzdanie tohto stavu poznania tvorí srdce náuky dzogčhenu.

Náuka dzogčhenu

Náuka dzogčhenu vďaka svojmu priamemu a nekomplikovanému prístupu prekračuje všetky kultúrne obmedzenia, a je tak dostupná všetkým ľuďom, nezávisle na ich kultúrnom či duchovnom kontexte.

Termín pochádza aj z “najvyššej dokonalosti” praxe vadžrajány po tom, ako sa vizualizácia božstva rozpustí a sa spočíva v prvotnom stave prirodzene jasnej a čistej mysle. Pozri tiež Pieseň Vadžry nižšie.

Po mnoho storočí až do dnešného dňa sa náuka dzogčhenu odovzdávala z majstra na žiaka v neprerušenej línii poznania. Hoci sa tak dialo predovšetkým v kontexte Tibetského buddhizmu, sama „náuka dzogčhenu“ nepatrí žiadnej škole alebo náboženskému systému. Jedná sa skôr o poznanie, ktoré tibetskí majstri odovzdávali bez podmienenosti jednotlivými buddhistickými školami.

Priame uvedenie

Odovzdanie poznania od Majstra môže byť ústne, symbolické alebo priame. Náuka dzogčhenu je jedinečná práve tzv. „priamou transmisiou“ alebo „priamym uvedením“, počas ktorého spočinú Majster a žiak v tom istom okamžiku v prvotnom stave skrz niektorú zo skúseností tela, reči alebo mysle. Vďaka sile transmisie je takto študent schopný objaviť svoju vlastnú skutočnú podstatu.

Celosvetová transmisia

Pre ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť retreatu a prijať priame uvedenie osobne, ho Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva trikrát do roka za pomoci živého internetového vysielania (webcast). Pokiaľ máte záujem o prijatie transmisie týmto spôsobom, je treba sa pred tým zúčastniť výkladu v jednom z miestnych center (viď. Ako začať s Dzogčhenom?).

What is Dzogchen?