Slovo „dzogčhen“ sa z tibetštiny prekladá ako “úplná dokonalosť“. Jeho význam odkazuje k pravej prirodzenosti všetkých bytostí, k ich „prvotnému stavu“. Tento stav je od počiatku slobodný a nezávislý na všetkých obmedzeniach a podmienenostiach. Majstrovo odovzdanie tohto stavu poznania tvorí srdce náuky dzogčhenu.

Náuka dzogčhenu

Náuka dzogčhenu vďaka svojmu priamemu a nekomplikovanému prístupu prekračuje všetky kultúrne obmedzenia, a je tak dostupná všetkým ľuďom, nezávisle na ich kultúrnom či duchovnom kontexte.

Termín pochádza aj z “najvyššej dokonalosti” praxe vadžrajány po tom, ako sa vizualizácia božstva rozpustí a sa spočíva v prvotnom stave prirodzene jasnej a čistej mysle. Pozri tiež Pieseň Vadžry nižšie.

Po mnoho storočí až do dnešného dňa sa náuka dzogčhenu odovzdávala z majstra na žiaka v neprerušenej línii poznania. Hoci sa tak dialo predovšetkým v kontexte Tibetského buddhizmu, sama „náuka dzogčhenu“ nepatrí žiadnej škole alebo náboženskému systému. Jedná sa skôr o poznanie, ktoré tibetskí majstri odovzdávali bez podmienenosti jednotlivými buddhistickými školami.

Priame uvedenie

Odovzdanie poznania od Majstra môže byť ústne, symbolické alebo priame. Náuka dzogčhenu je jedinečná práve tzv. „priamou transmisiou“ alebo „priamym uvedením“, počas ktorého spočinú Majster a žiak v tom istom okamžiku v prvotnom stave skrz niektorú zo skúseností tela, reči alebo mysle. Vďaka sile transmisie je takto študent schopný objaviť svoju vlastnú skutočnú podstatu.

Celosvetová transmisia

Pre ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť retreatu a prijať priame uvedenie osobne, ho Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva trikrát do roka za pomoci živého internetového vysielania (webcast). Pokiaľ máte záujem o prijatie transmisie týmto spôsobom, je treba sa pred tým zúčastniť výkladu v jednom z miestnych center (viď. Ako začať s Dzogčhenom?)


The Song of the Vajra

Unborn,
Yet continuing without interruption,
Neither coming nor going, omnipresent,
Supreme Dharma,
Immutable space, beyond definition,
Spontaneously, self-liberating.
Perfect state without any obstruction,
Existent from the very beginning,
Self created, without location,
With nothing negative to reject,
And nothing positive to accept,
Infinite expanse, all pervading,
Immense, and limitless, unbound,
With nothing even to dissolve
Or from which to be liberated.
Present beyond Space and Time,
Existent from the beginning,
Immense dimension of inner space,
The radiance of clarity is like the sun and the moon,
Self perfected,
As indestructible as the Vajra,
As stable as a mountain,
As pure as a lotus,
Strong as a lion,
Incomparable bliss
Beyond all limits;
Illumination,
Equanimity,
Peak of the Dharma,
Light of the Universe,
Perfect since the very beginning.

From “The Song of the Vajra”, An Oral Commentary by Namkhai Norbu Rinpoche, Edited by Gina Perini

 

THE SONG OF THE VAJRA

E MA KI RI KI RI
MASHTA VALI VALI
SAMITA SURU SURU
KUTALI MASU MASU
EKARA SULIBHATAYE
CIKIRA BHULIBATAYE
SAMUNTA CARYA SUGHAYAI
BHETA SANA BHYKULAYE
SAKARI DHUKANA
MATARI VAITANA
PARALI HISANA
MAKHARTA KELANAM
SAMBHARATA MEKHA CANTAPA
SURYA BHATARAI PASHANAPA
RANA BHITI SAGHURALAPA
MASMIN SAGULITAYAPA
GHURA GHURA SAGHA KHARNALAM
NARA NARA ITHAR PATALAM
SIRNA SIRNA BHESA RASPALAM
BHUNDHA BHUNDHA CISHA SAKELAM
SASA RI RI LI LI I I MI MI
RA RA RA

 

This is the original text in the language of Oddiyana. It is written in the circle around Samantabhadra in one of the Tagdrols for dead people. Chögyal Namkhai Norbu received a melody for the song in one of his visionary dreams. It plays an important role in his Dzogchen transmission. Guru Yoga connected with The Song of the Vajra is a central part of  practice.

 To attain the subtle body of light the image inscriptions state: “Under a clear and cloudless sky, one should lie on back, cover the face with a cloth and follow the movements of the sun.. As the sunrays penetrate darkened room, let them fall upon a copper vessel filled with water.. The lights, rays and rainbows (reflected with a crystal) should be stared at and recognized (as the union on emptiness and awareness)”.