EN

Vo Wangdenlingu, sme v roku 2017 vystavali chatku (maringotku) pre ústrania.  Maringotka pozostáva z izby pre obvyklé denné ústranie, z izby na ústranie v tme a z hygienického zázemia (chemický záchod).

Maringotka ešte nie je úplne dokončená, ale je možné v nej komfortne praktikovať. Dokončovacie práce nás ešte čakajú. Pokiaľ si prajete robiť v chatke denné ústranie, rezerevujte si prosím termín.