EN

Vo Wangdenlingu, sme v roku 2017 vystavali chatku (maringotku) pre ústrania.  Maringotka pozostáva z izby pre obvyklé denné ústranie, z izby na ústranie v tme a z hygienického zázemia (chemický záchod a sprcha).

Maringotka ešte nie je úplne dokončená, ale okrem zimného obdobia je možné v nej komfortne praktikovať. Dokončovacie práce prebehnú na jar 2019. Po ich ukončení bude maringotka použiteľná po celý rok.  Pokiaľ si prajete robiť v chatke denné ústranie, alebo ústranie v tme, napíšte prosím na blue@dzogchen.sk Uveďte aký druh ústrania chcete robiť a v akom čase.  (kalendár s obsadenosťou chatky bude čoskoro uvedený dole).