Pravidlá pre výstavbu (každej) chatky:

Pravidlá pre užívanie (každej) chatky:

Chatky – rozmiestnenie na pozemku

PRIESTOR NA VYJADRENIE

Dokončenie a schváleni projektových podkladov pre výstavbu 1.chatky vrátane rozpočtu

Kto: GAKYIL
Kedy: do konca jún 2015
Koľko: ???

…viac

Pripravenie projektových podkladov pre výstavbu chatky pre ústranie v tme (dark) vrátane predbežného rozpočtu

Kto: GAKYIL
Kedy: 1. polrok 2016
Koľko: ???

…viac