Línia náuky dzogčhenu (skt. mahásandhi) sa odovzdávala z učiteľa na žiaka najprv v Indii a potom v Tibete, v súčasnosti sa tieto vzácne náuky rozšírili do celého sveta. Prvým majstrom, ktorý objavil tieto učenia vo vízii buddhu Vadžrasattvu a potom ich odovzdal ďalej bol odijánsky majster Prahevadžra, známy v tibetskom jazyku ako Garab Dordže. Hlavným žiakom Prahevadžru bol indický mních a učenec Maňdžušrímitra, ten učenia, ktoré odovzdával Prahevadžra zapísal a rozdelil do troch skupín:

Sekcia mysle – semde (skt. čittavarga)
Sekcia priestoru – longde (skt. abhajantaravarga)
Sekcia esenciálnych inštrukcií – mängagde (skt. upadéšavarga)

Povaha mysle je prvotným Buddhom,
bez zrodenia a zániku, ako obloha!
Pochop, že všetky javy sú rovnaké,
mimo zrodenia a zanikania,
a meditovať znamená ponechať tento stav
taký, aký je, bez hľadania…
(rada Garab Dordžeho Mandžušrímitrovi)

Maňdžušrímitra potom tieto učenia odovzdal viacerým žiakom, všetky tieto línie však v sebe zjednocuje jeho hlavný žiak Šrí Simha, ktorý bol majstrom indických majstrov Gurua Padmasambhavu, Vimalamitru a tibeťana Vairocanu, ktorí tieto náuky priniesli do Tibetu (v 8. stor), kde sa potom odovzdávali predovšetkým v líniach školy Ňingma. Keďže ale učenie dzogčhenu presahuje akékoľvek obmedzenia škôl, lebo poukazuje na prirodzený stav mysle, rozšírilo sa aj do ostatných škôl tibetského buddhizmu, najmä do školy Kagjü. Učenia dzogčhenu ďalej v Tibete zosystematizoval v 14. storočí majster Longčhenpa, od neho potom línia pokračovala cez mnoho majstrov ako boli Terdag Lingpa, Džigme Lingpa a ďalší až k nášmu Majstrovi, ktorý učenie dzogčhenu prijal predovšetkým od svojho hlavného majstra Džangčhub (Čangčub) Dordžeho, od jogínky Aju Khandro, od svojich dvoch strýkov – jogína Ugjän Tändzina a veľkého učenca Khjence Čhokji Wangčhuga a tiež Gangkar Rinpočheho, od ktorého prijal aj náuky školy Kagjü. Línia učenia dzogčhenu je v stručnosti nasledovná:

Línia prebudeného poznania buddhov (tib. gjalwa gongpä gjü):
Samantabhadra – dharmakája, reprezentuje prebudenú myseľ Prahevadžru
Vadžrasattva – sambhogakája, predstavuje prebudenú reč Prahevadžru
Prahevadžra – nirmanakája, majster, ktorý ako prvý v historickej dobe odovzdal učenia dzogčhenu

Línia náuky dzogčhenu

Samantabhadra (Dharmakája)
Vadžrasattva (Sambhogakája)
Prahevadžra (tib. Garab Dordže), Nirmanakája a prvotný majster línie, žil v 2.storočí pred n.l., v kráľovstve Uddijána
Maňdžušrímitra
kráľ Dhahenatalo
princ Thuwo Rádžahati
princezná Barani
Nágarádža
princezná Nödžinmo Čhangčubma 
Mecongma Parani
pandita Khenpo Rabnang
Khenpo Maharádža
princezná Gomadévi
Acantra Aloke
Kukurádža
Riši Bhašita
Mecongma Dagňima
Nágárdžuna
Druhý Kukurádža
Maňdžušríbhadra (Druhý Maňdžušrímitra)
Dévarádža
Buddhagupta
Šrí Simha
Kungamo a Džňánasútra
Vimalamitra
Padmasambhava

Ďalej nasleduje skupina žiakov Gurua Padmasambhavu v Tibete:
Thrisong Deucän
Vairočana (8. storočie n.l., uviedol Semde a Longde do Tibetu)
Khandro Ješe Cchogjal
Ňak Džňánakumára
Judra Ňingpo
Sogpa Palgji Ješe
Nubčhen Sangje Ješe
Ňang Tingdzin Zangpo

Línia pokračuje žiakmi Padmasambhavovych žiakov, a ich pokračovateľmi a tertönmi až k nášmu majstrovi:
Línia Semde:
Nub Dhanadhala
Nub Jontän Gjamccho
Šerab Čhog
Ješe Džungnä
Zurčhen Šakja Džungnä
Zurčhung Šerab Dragpa
Kjoton Šakja Ješe
Zur Šakja Sengge
Dzamtön Drowä Gönpo
Cangtön Dordže Gjalcchän
Džampa Bum
Sonam Bum
Ješe Bum
Žönnu Dondrub
Longčhenpa (zozbieral a zosystematizoval náuky dzogčhenu, ktoré existovali v Tibete)

Línia Longde:
Pangen Mipham Gönpo
Ngelam Džangčhub Gjalcchän
Zadam Rinčhen Jig
Salwä Čhog
Džangčhub Drag
Šerab Džungnä
Bagom Ješe Džangčhub
Dzeng Dharmabodhi
Dzeng Džosä
Lobpön Kunzang Dordže
Tulku Obar
Longčhenpa

Línia Mängagde:
Bä Lodro Wangčhug
Dangma Lhungjal
Čecun Senge Wangčhug
Žangton
Ňima Bum
Guru Džober
Trulšig Senge
Melong Dordže
Rigdzin Kumarádža
Longčhenpa
Namčhö Mingjur Dordže
Džigme Lingpa
Džigme Trinle Özer
Do Khjence Ješe Dordže
Ňagla Pema Düdul
Džamjang Khjence Wangpo
Adzom Drugpa
Adzom Gjalse Gjurme Dordže
Negjab Čhogtrul Lödro Gjamcö
Khenčhen Khjenrab Čhökji Özer
Dzongsar Khjence Čhökji Lödrö
Gangkar Čhökji Senge
Džamjang Khjence Čhökji Wangčhug
Togden Orgjen Tendzin
Aju Khandro
Rigdzin Čhangčhub Dordže
Čhögjal Namkhai Norbu