Zvuk a pohyb sú v náuke dzogčhenu veľmi dôležité, pretože sú prostriedkom k integrácii jedinca do stavu kontemplácie.

Tanec vadžry je predovšetkým prostriedok na harmonizáciu energie každého jednotlivca. Pokiaľ niekto hlbšie porozumie významu Tanca, tak sa pre neho Tanec stavá metódou pre integráciu troch existencií tela, reči a mysle do poznania stavu kontemplácie. Táto integrácia je jedným z najdôležitejších cieľov praktikujúceho náuky dzogčhen.

Tanec sa praktikuje na mandale, ktorá reprezentuje súlad medzi vnútornou dimenziou jedinca a vonkajšou dimenziou sveta,
viac o Tancoch Vadžry.

Na Slovensku pravideľne aplikujeme túto vzácnu náuku na viacerých miestach. Primárne vo Wandenlingu a v Bratislave. Ak máte záujem zúčastniť sa, sledujte kalendár v kategórii Eventy na Slovensku.