Kto sme?

Občianske združenie (OZ) “Medzinárodná komunita Dzogčhenu – Wangdenling” je občianskym združením na Slovensku.

Jedným z jeho cieľov je aj spolupráca so zabehnutými zahraničnými organizáciami, ktoré majú viacročné skúsenosti a hlavne skutočné úspechy na danom poli činnosti.

Shang Shung Institute http://www.shangshunginstitute.org

“Tibetská kultúra bola po stáročia vzácnym pokladom univerzálnej múdrosti a poznania pre minulé, súčasné a budúce generácie. Vznikla pred viac ako 4 000 rokmi v Shang Shungu, prvom kráľovstve krajiny, ktorá sa stala známou ako Tibet. Jeho kultúrne dedičstvo sa k nám dostalo v celej svojej kráse a úplnosti. Medzinárodný Shang Shung inštitút pre tibetské štúdie je zaangažovaný na zachovaní správnosti tohoto prekrásneho a unikátneho poznania. Všetky naše aktivity smerujú k zachovaniu jedinečnej kultúry a porozumenia tibetských ľudí a udržaniu esenciálnych hodnôt týchto živých a prosperujúcich tradícií.

Založený v roku 1989 Chogyal Namkhai Norbum a inaugurovaný jeho Svätostou 14. Dalajlámom Tenzin Gyatsom, medzinárodný inštitút Shang Shung propaguje rôzne iniciatívy smerované k zachovaniu a rozšíreniu poznania vzťahujúceho sa k Tibetu, minulosti a prítomnosti, od kvalitatívnej úrovne inštrukcií o rôznych aspektoch tibetskej kultúry, ako i rôznych produktov týkajúcich sa tibetského učenia a kultúry. Ľudia, ktorí tu pracujú sú z rôznych krajín – od Indie a Tibetu po Taliansko, Rakúsko a Ameriku – kráčajú životom, a s 30 rokmi životnej skúsenosti podieľajúc sa na tibetskej múdrosti.”

A.S.I.A. http://www.asia-onlus.org

A.S.I.A. je nevládna organizácia založená v roku 1988 profesorom Namkhai Norbum v Taliansku a v roku 1999 v USA. Jej cieľom je pomáhať ľudom, ktorých etnické, kultúrne a enviromentálne prežitie je vážne ohrozené. Súčasné projekty organizácie pomáhajú Tibeťanom žijúcim v krajinách ako Tibet, India a Nepál, s cieľom budovať základné školy a malé nemocnice, zlepšiť hygienické a sanitárne podmienky, rozvíjať technológie pre racionálne využitie prírodných zdrojov ako je voda, slnko a vietor, a stimulovať zavádzanie projektov pre ekonomický rozvoj dedín.

A.S.I.A. tiež sponzoruje sieť adopcie na diaľku, so zámerom poskytnutia vzdelania najchudobnejším tibetským deťom.

Projekty organizácie sa snažia podľa možností budovať kapacitu a pomáhať ľudom prostredníctvom vývoja infraštruktúry zlepšiť ich život.

Na čo budú darované peniaze použité?

– organizovanie kurzov, seminárov a prezentácií;
– aktívna činnosť v oblasti dokumentácie východných kultúr,
– organizovanie štúdijných skupín.

Ak ste sa rozhodli darovať nám vaše 2% vopred Vám ďakujeme a prajeme všetko dobré.


2% z dane

Občianske združenie “Medzinárodná komunita Dzogčhenu – Wangdenling” je zaregistrované v registri Notárskej komory SR poberateľov 2% zo zaplatenej dane.

Informácie o našich aktivitách nájdete na stránkach https://www.dzogchen.sk

Postup ak nás chcete podporiť poukázaním 2% zo zaplatenej dane:

Zamestnanec:

– Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí jej výšku a že nemáte nedoplatok.
– Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% (3%) zaplatenej dane, suma nesmie byť nižšia ako 3 Eur.
– Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla.

Fyzická alebo právnická osoba (živnostník alebo firma,..):

– Vyplňte údaje o Občianskom združení “Medzinárodná komunita Dzogčhenu – Wangdenling” a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) z vašej dane v daňovom priznaní. Suma nesmie byť nižšia ako 3 Eur, pri právnickej osobe 8 Eur; bez nedoplatku.
– Právnická osoba môže poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej.
– Zaplaťte daň za daný rok a podajte daňové priznanie do 31. marca.

Viď. tiež aktuálne najnovšie úpravy podľa http://rozhodni.sk

Občianske združenie:
Názov: Medzinárodná komunita Dzogčhenu – Wangdenling
Sídlo: Španie 582, 91308 Nová Bošáca
Identifikačné číslo (IČO): 42009171
Právna forma: Občianske združenie


Číslo účtu: SK3183300000002701112266 BIC kód: FIOZSKBAXXX