Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o dzogčhene viac informácií alebo sa chcete dzogčhenu začať prakticky venovať , odporúčame Vám ako prvé kroky:

– Prečítať si niektoré z doteraz vydaných kníh (v češtine) od Čhögjala Namkhai Norbua.

– Navštíviť niektoré z našich centier, kde s Vami preberieme otázky ohľadom dzogčhenu a transmisie osobne, alebo napíšte na blue@dzogchen.sk.

– Pozrieť si nasledujúce video, zachytávajúce jednu z úvodných prednášok Čhögjala Namkhai Norbua na tému dzogčhen. (Pozn. video začína na 1:40s.)

Chcete začať náuku dzogčhenu aplikovať?

Aby ste sa dzogčhenu mohli začať venovať prakticky, je treba predovšetkým nadviazať priamy kontakt s Majstrom, dostať od neho vysvetlenie náuky a predovšetkým tzv. priame uvedenie (alebo priamu transmisiu). Najvhodnejšou príležitosťou k tomu je účasť na jednom z retreatov podľa Majstrovho kalendára, či už osobne alebo prostredníctvom živého internetového vysielania (webcast).

Celosvetová transmisia 3x ročne

Pre ľudí, ktorí si prajú dzogčhen praktikovať, ale sa nemôžu zúčastniť retreatu, či prijať priame uvedenie osobne, ponúka Čhögjal Namkhai Norbu trikrát do roka priame uvedenie v rámci tzv. Celosvetovej transmisie gurujógy, ktorá sa koná pri príležitosti výročí parinirvány Garab Dordžeho, Guru Padmasambhavu a Adzom Drugpu. Prebieha na celom svete v rovnakú hodinu a je možné sa jej zúčastniť aj na Slovensku prostredníctvom webcastu.

Pokiaľ máte záujem o prijatie transmisie týmto spôsobom, je treba sa pred tým zúčastniť výkladu v jednom z miestnych centier komunity dzogčhenu. Výklady sa konajú pravidelne vždy niekoľko týždňov pred transmisiou (viď. Kalendár).

Priama transmisia prebieha každý rok v marci, auguste a novembri, presné dátumy sa každý rok líšia, lebo sú založené na tibetskom lunárnom kalendári.

Čo pre Vás môžeme urobiť v niektorom z našich centier?

Zodpovedať na vaše otázky ohľadom dzogčhenu a prípadne vás vhodne nasmerovať.

Niekoľko týždňov pred transmisiou robíme výklady s nácvikom praxe (spojenej s transmisiou), termíny môžete nájsť v našom kalendári.

Pokiaľ máte o prax dzogčhenu seriózny záujem a ste rozhodnutí v najbližšom termíne transmisiu prijať, je možné sa zúčastniť akejkoľvek praxe so skupinou praktikujúcich podľa nášho kalendára (po dohode v niektorom z našich centier nebo na blue@dzogchen.sk)

Akékoľvek otázky môžete tiež posielať na blue@dzogchen.sk

Kde nás nájdete?

Kontakty na naše centrá a skupiny nájdete TU.