Wangdenling: Ústranie s Lukášom

Kedy:
29. marec 2024 – 2. apríl 2024 celý deň
2024-03-29T00:00:00+01:00
2024-04-03T00:00:00+02:00

Drahí priatelia,

srdečne vás pozývame na 5 denné meditačné ústranie s Lukášom Chmelíkom, ktoré prebehne 29.3.-2.4.2024 vo Wangdenlingu.

Ústranie je určené meditujúcim, ktorí hľadajú príležitosť k prehĺbeniu praxe, kde podmienky miesta, skupiny meditujúcich, disciplíny a spoločného odhodlania sú podporou pre rozvoj meditácie a kontemplácie. Opiera sa o ústredné body náuk tibetského buddhizmu a dzogčhenu tak, ako ho učil Čhogjal Namkhai Norbu.

Lukáš Chmelík už viac než 20 rokov študuje a praktikuje meditáciu s mnohými významnými učiteľmi tibetského buddhizmu. Preložil viacero kníh o Buddhovom učení a vedie meditačné kurzy. Od roku 1998 nasleduje náuky Čhögjala Namkhai Norbu. V roku 2015 sa stal inštruktorom SMS základného stupňa.

Pre účasť je nevyhnutné mať transmisiu od Čhögjala Namkhai Norbu Rinpočeho alebo Yešiho Namkhaia.

Registrácia na kurz: https://forms.gle/Qedwn9K1odBoMhKz7
Registrujte sa prosím do 23.3.

Výška príspevku je dobrovoľná, doporučený príspevok je 15 euro na deň. Príspevok nezahŕňa ubytovanie a stravné.
Stravné: 3 Euro raňajky, 4 Euro obed, 3 Euro večera (pokiaľ sa bude robiť) – na presnom jedálničku sa dohodneme podľa záujmu a počtu účastníkov.

Ubytovanie vo Wangdenlingu 7 euro na noc.
Podrobné informácie ku kurzu nájdete nižšie aj na registračnom formulári.

Tréning náhľadu, meditácie a jednania dzogčhenu v kontexte deviatich vozov

Úvod

Zmyslom a cieľom náuky je skúmať, poznať a oslobodiť vlastnú myseľ. V tom meditujúceho vedú učenia Buddhu, štruktúrované do uceleného systému deviatich vozov.

Voz tajnej mantry, kde zdôrazňuje vnímanie čistoty všetkých javov. Praxou Troch koreňov na aspekty tela, reči a mysle víťazných buddhov vo forme pokojných a hnevlivých božstiev meditujúci transformuje bežné vnímanie, očistí tri jedy mysle a rozvinie skúsenosti blaženosti, jasnosti a prázdnoty spolu so zábleskmi rozpoznania vlastnej buddhovskej prirodzenosti.

Na ceste dzogčhenu je dôraz na rozpoznanie nahého prirodzeného stavu, ktorý je jednotou prvotnej čistoty a prirodzenej dokonalosti. V tomto tréningu budeme praktizovať gurujógu, a metódy semdzinov prvej a tretej série, piesne vadžry a tajný rušen tela, hlasu a mysle tak, aby mal meditujúci reálnu skúsenosť oddelenia egoickej mysle ovládanej kléšami a konceptuálnymi myšlienkami od prvotne čistej mysle, ktorá je od nich oslobodená. Popri spomínaných praxiach budem robiť aj metódy priameho uvedenia ješe zangthal, ktorá pracuje so skúsenosťou prázdnoty. Princíp integrácie budeme praktizovať tancami na mandale a bdelým jednaním vo fázach medzi meditačnými sedeniami. Tento tréning a spôsob praxe bude podporený pripomenutím a praxou esencií učení sútry a obecnej vadžrajány.

Praktické informácie:
* Počas celého kurzu 29.3.-2.4. sa bude dodržiavať ušľachtilé mlčanie (mauna).
* Kurzu je možné se zúčastniť len od úplného začiatku, tj. 29.3. a nebude možné prísť v priebehu.
* Odísť počas kurzu bude samozrejme možné kedykoľvek.
* Navrhovaný program je možné prispôsobiť podľa požiadaviek účastníkov na základe spoločnej dohody v 1. deň kurzu, tj. 29.3. (napr. ranné sedenie začiatok od 6.00 a pod.)
* Podľa dohody individuálne konzultácie s inštruktorom o rozvoji skúseností a ťažkostiach v meditácii.
* Sústredené ale pritom uvoľnené úsilie vedie k pokroku na ceste. Meditujúci by však mali brať ohľad na vlastnú kapacitu, a v prípade potreby zvoľniť denný režim prechádzkami a relaxom, tak, aby se nedostali do vnútorného vypätia a neutápali sa v nezdravých mentálnych stavoch.
* Kurz vzhľadom na jeho intenzitu nie je určený pre meditujúcich, ktorí majú psychologické a psychiatrické problémy (ťažšie depresie, úzkosti, psychózy), vyžadujúce intervenciu odborného lekára alebo psychoterapeuta.

Denný Program:

Piatok 29. 3. 2023 začíname o 18:00:
Privítanie a oboznámenie sa s programom, úvodný výklad a prax

Nasledujúce dni (sobota, nedeľa, v pondelok do 17.00):

5.00 Gurujoga, rušen a pieseň vadžry
6.15 jantrajoga
7.00 raňajky a prestávka

8.00 Sang, výklad a prax esencie sútry, recitácia veršov SMS (4 myšlienky, útočisko, slub bódhisattvu, štyri nezmernosti) a meditácia rozvíjania bódhičitty, šamathy a vipašjany
10.00 tanec a prestávka
10.30 – 11.30 Výklad a prax esencie tantry
11.30 – 12.30 Gurujoga, výklad a prax náhľadu a meditácie dzogčhenu
12.30 obed a prestávka

14.00 tanec
14.30 otázky a odpovede, diskusia, zdieľanie (alebo meditácia v chôdzi)
15.00 – 17.00 Gurujoga, výklad a prax náhľadu a meditácie dzogčhenu
17.00 tanec
18.00 večera a prestávka

19.30 Stredný thun a čod
20.30 tanec
21.00 sedenie – meditácia láskavosti, pripomenutie inštrukcií k praxi noci, venovanie zásluh
21.30 individuálna prax

Je vhodné si doniesť texty: Kniha thunov, Vzácna Váza, Gurujoga, Prax 7 semdzinov, Tára, Čod, a Esencia troch výrokov Garab Dordžeho (ChNN), Tri výroky vystihujúce esenciu (Patrul Rinpoče).

Tešíme sa na vás, váš gakyil