Po tom, čo prijmete transmisiu od Majstra, sa môžete stať uchádzačom o členstvo, tým že získate kartičku uchádzača o členstvo (tzv. Welcome card). Výška členského uchádzača o  členstvo je rovnaká ako u obyčajného člena. Uchádzač o členstvo môže po tom, ako si po tri po sebe nasledujúce roky bude predplácať Welcome card, požiadať o plné členstvo.

Viacej informácií o transmisii: viď Ako začať s dzogčhenom? alebo na blue@dzogchen.sk

Pokiaľ sa chcete stať uchádzačom o členstvo a neskôr požiadať o plné členstvo, registrujte sa prosím v členskej databáze.

Návod na registráciu (v angličtine) nájdete tu.

V prípade otázok k registrácii, Welcome card, platbe, či iným témam súvisiacim s Dzogčhenom a Dzogčhenovou komunitou, píšte prostím na e-mail: blue@dzogchen.sk.

Welcome card – noví záujemcovia o členstvo obdržia na prvý rok 50% zľavu z dole uvedených členských príspevkov.

Výška členských príspevkov pre rok 2017:

Členstvo Príspevky Zľavy retreatov a kurzov (*) Webcast Členská karta Výhody
Welcome card prvý rok 50%   Áno Áno  
Obyčajný člen 80 € 0% Áno Áno  –
Podporujúci člen 500 € 50% Áno Áno 2 týždne používania retreatovej kabínky kdekoľvek na svete bez poplatku
Záslužný člen 1500 € 80% Áno Áno 50 dní používania retreatovej kabínky kdekoľvek na svete bez poplatku
(*) S výnimkou kurzov organizovaných Šang Šung Inštitútom, SMS skúšky a SMS výcviku, jantrajogy a výcviku učiteľov Tanca vadžry.

Výška členský príspevkov je stanovovaná vždy koncom roku v svetových centrách komunity – pre Európu je to Merigar West, Taliansko.

Členovia komunity majú nárok na zľavu z retreatov, majú možnosť kúpiť si komunitné texty, zúčastňovať sa komunitných aktivít a webcastov, aktívne sa podieľať na fungovaní komunity a pomáhať jej sa rozvíjať.