Členstvo v Mezinárodnej komunite dzogčhenu je právne definováné v stanovách (TU), ku ktorých dodržiavaniu se žiadatelia zaplatením členských príspevkov zaväzujú. Tu uvádzame výťah praktických informácií.

Riadnymi členmi Medzinárodnej komunity dzogčhenu sú ľudia s transmisiou od Namkhai Norbu Rinpočheho, ktorí bez prerušenia pravidelne platia členské príspevky po dobu presahujúcu 3 celé roky. Riadni členovia majú právo voliť a býť volení do gakyilu (rady) a ďalších orgánov komunity.

Po tom, čo prijmete transmisiu od Majstra, sa môžete stať uchádzačom o členstvo, tým že získate štatút uchádzača o členstvo (tzv. Welcome card). Výška členského uchádzača o  členstvo je rovnaká ako u obyčajného člena. Welcome card má všetky výhody obyčajného členstva (viď nižšie) s výnimkou práva byť volený a voliť členov orgánov komunity. Uchádzač o členstvo môže po tom, ako si po tri po sebe nasledujúce roky bude predplácať Welcome card, požiadať o plné členstvo.

Viacej informácií o transmisii: viď Ako začať s dzogčhenom? alebo na blue@dzogchen.sk

Pokiaľ sa chcete stať uchádzačom o členstvo a neskôr požiadať o plné členstvo, registrujte sa prosím v členskej databáze.

Návod na registráciu (v angličtine) nájdete tu.

V prípade otázok k registrácii, Welcome card alebo k platbe píšte prosím na e-mail:  yellow@dzogchen.sk.

Výška členských príspevkov pre rok 2021:

Členstvo Príspevky Zľavy retreatov a kurzov (*) Webcast Členská karta Výhody
Obyčajný člen 85 € 0% Áno Áno  –
Podporujúci člen 500 € 50% Áno Áno 2 týždne používania retreatovej kabínky kdekoľvek na svete bez poplatku
Záslužný člen 1500 € 80% Áno Áno 50 dní používania retreatovej kabínky kdekoľvek na svete bez poplatku
Členské pre seniorov na 75+ (**) 12 € 0% Áno Áno  –
Sponzorované členstvo (***) individuálne 0% Áno Áno  –
(*) S výnimkou kurzov organizovaných Šang Šung Inštitútom, SMS skúšky a SMS výcviku, jantrajogy a výcviku učiteľov Tanca vadžry.
(**) Seniori nad 75r.+ s neprerušeným členstvom za posledných 6 rokov možu požiadať gakyil o platbu symbolického členského príspevku v sume 12 € ročne. Toto členstvo je chápané ako obyčajné členstvo.
(***) Členovia s vážnymi finančnými alebo zdravotnými problémami možu požiadať gakyil o sponzorované členstvo, a to buď z fondu na to vyčleneného alebo za pomoci lokálnych dobrovoľných sponzorov. Toto členstvo je chápané ako obyčajné členstvo.

Výška členských príspevkov je stanovovaná vždy koncom roku v svetových centrách komunity – pre Európu je to Merigar West, Taliansko.

Členovia komunity majú nárok na zľavu z retreatov, majú možnosť kúpiť si komunitné texty, zúčastňovať sa komunitných aktivít a webcastov, aktívne sa podieľať na fungovaní komunity a pomáhať jej sa rozvíjať. 

Platba členského

Členské zaplaťte prevodom na účet:    SK 2701112266 / 8330
SK3183300000002701112266 / FIOZSKBA
Do správy pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko a “členské 2021”, var. symbol 100. 


Zaplatením členského príspevku navyše podporíte:

– fungovanie webcastov. Takmer každý retreat s Rinpočhem je vysielaný cez webcast a dá sa zadarmo počúvať. Zaplatením členského prispejete k tomu, že aj naďalej budeme môcť počúvať retreaty s Rinpočhem, kdekoľvek sa nachádza ale aj takto vytvoríme možnosť, aby sa s touto vzácnou náukou stretli aj ostatní.
– podporíte systém na tréning Jantra jógy a Vadžra tanca učiteľov
– finančne podporíte koordináciu štúdia Santi Maha Sangy a organizovanie skúšok na rozličné úrovne
– podporíte Komunitný komunikačný orgán Mirror a mnoho iných aktivít ktoré Rinpoche organizuje