Čhögjal Namkhai Norbu (8.12.1938 – 27.9.2018) sa narodil v desiaty deň, desiateho mesiaca roku zemného Tygra v dedine Geug, v okrese Čongra, v kraji Derge vo východnom Tibete. Jeho otec pochádzal zo šľachtickej rodiny a pracoval ako vládny úradník v Derge. Vo veku dvoch rokov bol Namkhai Norbu rozpoznaný ako reinkarnácia Adzom Drugpu *(1841 – 1934), jedného z veľkých majstrov dzogčhenu na začiatku minulého storočia.

Hlava línie Karma Kagjü, Jeho Svätosť 16. Gjalwa Karmapa a Palpung Situ Rinpočhe, potom rozpoznali osemročného Norbu Rinpočheho tiež ako inkarnáciu mysle Lhodug Žabdrung Rinpočheho – inkarnáciu veľkého majstra línie Drugpa Kagjü, Pema Karpa a skutočného historického zakladateľa Bhutánu.

Od ôsmich do dvanástich rokov študoval Čhögjal Namkhai Norbu na kláštornej univerzite Derge Wöntö náuky madhjámiky a jógačáry, neskôr tiež významné tantry, indickú a čínsku astrológiu, pradžnápáramitové sútry, logiku a svetské náuky. Prijal tiež učenia školy Sakja. So svojim strýkom Orgjen Tendzinom potom odišiel do ústrania meditačnej jaskyne a prijal od syna Adzom Drugpu cykly náuk Osal Dordže Sandzö, Longčhen Ňingthig a Gongpa Zangthal. Jeho osobný učiteľ mu potom doporučil, aby vyhľadal ženu z oblasti Kadari, žijúce ztelesnenie samotnej Vadžrajogíní, a prijal od nej iniciáciu. Majsterka Aju Khandro Dordže Paldrön (1838 – 1953) bola priamou žiačkou veľkého Džamjang Khjence Wangpa a majstra Ňagla Pema Düdula. V tej dobe mala stotrinásť rokov a v meditačnom ústraní v tme už strávila päťdesiatšesť rokov. Norbu Rinpočhe od nej dostal termy Pema Düdula a Džamjang Khjence Wangpa a tiež jej vlastnú termu Simhamukhy.

V roku 1954 bol pozvaný ako predstaviteľ tibetskej mládeže na návštevu Čínskej ľudovej republiky a pôsobil tam ako univerzitný inštruktor tibetčiny. V tej dobe prijal od známeho Gangkar Rinpočheho inštrukcie o šiestich jógách Náropu, mahámudre a tibetské medicíne. Zároveň sa zdokonalil v čínštine a mongolčine.

V sedemnástich rokoch sa na popud vízie, ktorú mal v sne, vrátil do rodného kraja Derge, aby sa stretol so svojim hlavným majstrom, Ňagla Rinpočhem Rigdzin Čhangčhub Dordžem (1825 – 1978). Čhangčhub Dordže bol žiakom Adzom Drugpu, Ňagla Pema Düdula a Šardza Rinpočheho, slávneho bönistického majstra dzogčhenu, ktorý uskutočnil telo svetla. Čhangčhub Dordže bol lekárom a viedol komunitu Ňaglagar. Norbu Rinpočhe od neho dostal esenciálne náuky dzogčhenu – semde, longde a mengagde. Najdôležitejšie však bolo, že od neho prijal priame uvedenie do skúsenosti dzogčhenu. Norbu Rinpočhe tu strávil niekoľko mesiacov, asistoval majstrovi v lekárskej praxi a slúžil mu ako pisár a sekretár.

Potom sa vydal na dlhú púť do stredného Tibetu, Nepálu, Indie a Bhútánu. Keď sa vrátil do Derge, našiel svoju krajinu v politickom úpadku. Utiekol do Sikkimu, kde pracoval ako autor a editor tibetských učebníc. V roku 1960 odišiel na pozvanie profesora Giuseppe Tucciho do Talianska.

Tu pôsobil štyri roky ako vedecký asistent v Inštitúte pre Blízky a Ďaleký východ, pokračoval v spolupráci s Tuccim, robil semináre o tibetskej joge, medicíne a astrológii.

Počas nasledujúcich dvadsiatich štyroch rokov pôsobil ako profesor Orientálneho inštitútu neapolskej univerzity, kde učil tibetčinu, mongolčinu a kultúrne dejiny Tibetu. Uskutočňoval rozsiahly výskum historických koreňov tibetskej kultúry a pátral po literárnych prameňoch bönistickej tradície. V roku 1983 predsedal prvej Medzinárodnej konferencii o tibetskej medicíne v Benátkach. Napriek všetkým týmto aktivitám si našiel čas na to, aby od roku 1976 viedol neformálne meditačné sústredenia v mnohých krajinách sveta, aj keď podnetom pre to, aby začal učiť, boli až opakované žiadosti majstrov, ako napr. 16. Gjalwa Karmapu. Zo skupiny jeho žiakov sa postupne sformovala Komunita dzogčhenu.

Od roku 1992 až do konca života sa Namkhai Norbu Rinpočhe už naplno venoval Komunite dzogčhenu, ktorej centrá sú už na všetkých kontinentoch (okrem Antarktídy). Namkhai Norbu Rinpočhe predstavoval nesektársky prúd v tibetskej tradícii, ktorý podporuje vzájomnú spoluprácu všetkých majstrov. Prvé centrum je v Merigare, v talianskych horách medzi Florenciou a Rímom. Učil tu celý rad majstrov všetkých škôl, napr. J.S. 14. Dalajláma, J.S. Sakja Trinzin, J.S. Penor Rinpočhe, Khandro Rinpočhe, Sogjal Rinpočhe, Tai Situ Rinpočhe, Dugu Čhögjal Rinpočhe, Lopön Tenzin Namdak, Ňičhang Rinpočhe a mnohí ďalší.

Čhögjal Namkhai Norbu je autorom mnohých kníh o buddhizme, dzogčhene, böne a histórii Tibetu, z ktorých sú nás dostupné v češtine knihy „Křišťál a cesta světla“, „Zrcadlo“, „Dzogčhen, přirozeně dokonalý stav“ vydané nakladateľstve DharmaGaia a „Snová jóga a praxe přirozeného světla“ v nakladateľstve Avatar.

Životopis Čhögjal Namkhai Norbua

V zvláštnom vydaní medzinárodného vedeckého časopisu Religions, nazvanom „Duchovné vzory“, bol uverejnený vôbec prvý životopis Čhögjal Namkhai Norbua. Ide o článok „Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche: Dzogchen and Tibetan Tradition. From Shang Shung to the West“, Paolo Roberti di Sarsina, Bologna, Taliansko.

Článok je dostupný na stiahnutie TU (v angličtine).

Po smrti jeho spísali Rinpočheho žiaci kompletnejší životopis pod názvom Život a dielo Čhögjal Namkhai Norbua, ktorý vám ponúkame TU v českom preklade. 

Poznámka k titulu Namkhai Norbu Rinpočheho „Čhögjal“

Titul Čhögjal znamená „dharmarádža“ alebo „kráľ dharmy“. Je jedným z titulov, ktoré udelili Namkhai Norbu Rinpočhemu, keď bol ešte ako dieťa rozpoznaný Jeho Svätosťou 16. Gjalwa Karmapom a ďalšími významnými tibetskými lamami ako reinkarnácia veľkého majstra Pema Karpa. Ten zjednotil celý rad kráľovských rodov a založil štát dnes nazývaný Bhután. Pema Karpo a jeho nasledujúce reinkarnácie sa stali svetskými a duchovnými vládcami tejto krajiny. Aj keď Čhögjal Namkhai Norbu nebol v žiadnom politickom zväzku s Bhutánom, narodil sa a vyrástol v Tibete, jeho predchodcovia mali v Bhutáne podobnú pozície ako dalajlámovia v Tibete. Namkhai Norbu Rinpočhe nemal žiadne politické ambície, ale ako inkarnácia mysle Pema Karpa je držiteľom titulu Čhögjal a manifestoval duchovný aspekt aktivity svojich predchodcov v zmenených podmienkach moderného sveta.

Ako je napokon známe, Čhögjal Namkhai Norbu bol tiež rozpoznaný ako reinkarnácia veľkého dzogčhenového majstra Adzom Drugpu, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia v Tibetu. Adzom Drugpa bol tiež reinkarnáciou Pema Karpa. Predpokladá sa, že prúdy myslí dvoch oddelených, ale simultánnych reinkarnácií Pema Karpa, ktoré sa prejavili ako dharmarádžovia v Bhutáne a Adzom Drugpa v Tibete, sú teraz znovu zjednotené v osobe Čhögjal Namkhai Norbua.

*Adzom Drugpa sa stal tertönom alebo objaviteľom náuk, skrytých legendárnym Guru Rinpočhem, potom, čo vo svojich tridsiatich rokoch prijal vo víziách náuku od neporovnateľného Džigme Lingpu. Tridsaťsedemkrát dostal pri rôznych príležitostiach transmisiu od svojho hlavného majstra Džamjang Khjence Wangpa; od Patrul Rinpočheho prijal kompletnú transmisiu náuky Longčhen Ňingthig a poučenie o calungu. Adzom Drugpa učil v svojom Adzom-gare vo východnom Tibete počas letných a zimných meditačných sústredení a stal sa učiteľom množstva významných učiteľov dzogčhenu v 20. storočí. Bol medzi nimi aj strýko Namkhai Norbua, Orgjen Tendzin, ktorý bol Rinpočheho prvým učiteľom dzogčhenu.