Pre účel úspešného dokončenia gompy a vôbec celého projektu, vrátane zázemia a chatiek na ústranie vo Wangdenlingu prebieha hromadenie ganapúdže Džigme Lingpu. Zmyslom takejto praxe je nahromadenie zásluh a odstránenie prekáţok pre uskutočnenie nášho spoločného projektu, ktorým Wangdenling je. Cieľové číslo je 108,000 ganapúdž pre Wangdenling. Podmienky účasti na tomto projekte sú nasledovné:

– Počas praxe ganapúdže opakujte viacnásobne ganapúdžu Džigme Lingpu s jasným porozumením významu textu a s prítomnosťou vizualizácie. Opakovania si počítajte (napr. na mále).
– Na konci praxe venujte zásluhy pre úspešné dokončenie gompy a ostatných projektov súvisiacich s Wangdenlingom.

Online počítadlo, kde môžete sledovať ako nám pribúda prax pre Wangdenling a kam prosím dávajte záznamy o svojich nahromadených ganapúdžach.