Khaita

 

 

 

 

 

 

Santi Maha Sangha

Santi Maha Sangha je deväťúrovňový študijný program, ktorý zahájil Čhögjal Namkhai Norbu v roku 1994. Cieľom programu Santi Maha Sanghy (termín znamená v prastarom jazyke Oddijány “komunita dzogčhenu”) je zajistiť pokračovanie náuky dzogčhenu tak, ako ju pôvodne odovzdal Garab Dordže, a ako ju Majster odvzdával viac ako tridsať rokov v Komunite dzogčhenu.

Program začína základnou úrovňou “Base”, ktorej obsah je založený na knihe “Vzácna váza” a ktorej absolvovanie Majster doporučuje všetkým svojim študentom. V programe patom následujú tri úrovne venované náukám Semde, tri náukám Longde a tri náukám Mennagde alebo Upadéši.

Texty a ďalšie informácie

Doporučená literatúra pre záujemcov o dzogčhen

Tanec vadžry

Zvuk a pohyb sú v náuke dzogčhenu veľmi dôležité, pretože sú prostriedkom k integrácii jedinca do stavu kontemplácie.

Tanec vadžry je predovšetkým prostriedok na harmonizáciu energie každého jednotlivca. Pokiaľ niekto hlbšie porozumie významu Tanca, tak sa pre neho Tanec stavá metódou pre integráciu troch existencií tela, reči a mysle do poznania stavu kontemplácie. Táto integrácia je jedným z najdôležitejších cieľov praktikujúceho náuky dzogčhen.

Tanec sa praktikuje na mandale, ktorá reprezentuje súlad medzi vnútornou dimenziou jedinca a vonkajšou dimenziou sveta.