Pieseň Vadžry

The Song of the Vajra Unborn,Yet continuing without interruption,Neither coming nor going, omnipresent,Supreme Dharma,Immutable space, beyond definition,Spontaneously, self-liberating.Perfect state without any obstruction,Existent from the very beginning,Self created, without location,With nothing negative to reject,And nothing positive to accept,Infinite expanse, all pervading,Immense, and limitless, unbound,With nothing even to dissolveOr from which to be liberated.Present beyond Space and Čítať viac…

Khaita

https://khaita.com/

 

 

Santi Maha Sangha

Santi Maha Sangha je deväťúrovňový študijný program, ktorý zahájil Čhögjal Namkhai Norbu v roku 1994. Cieľom programu Santi Maha Sanghy (termín znamená v prastarom jazyke Oddijány “komunita dzogčhenu”) je zajistiť pokračovanie náuky dzogčhenu tak, ako ju pôvodne odovzdal Garab Dordže, a ako ju Majster odvzdával viac ako tridsať rokov v Komunite dzogčhenu.

Program začína základnou úrovňou “Base”, ktorej obsah je založený na knihe “Vzácna váza” a ktorej absolvovanie Majster doporučuje všetkým svojim študentom. V programe patom následujú tri úrovne venované náukám Semde, tri náukám Longde a tri náukám Mennagde alebo Upadéši.

Buddhizmus – odkazy

Školy tibetského buddhizmu na Slovensku Bodhi Path Buddhizmus Diamantovej Cesty Džongang Taši Čhöling Karma Thegsum Čhöling  Orgjän Čhökhor Ling Tarab Inštitút Slovensko Ďalšie buddhistické organizácie na Slovensku Sati Slovensko Sótó Zen Teraváda Zenová škola Kwan Um Zenová škola majstra Sando Kaisena na Slovensku  Organizácie zoaberajúce sa tibetskou kultúrou na Slovensku Spoločnosť priateľov Tibetu Vlajka pre Čítať viac…

Texty a ďalšie informácie

Doporučená literatúra pre záujemcov o dzogčhen

Tanec vadžry

Zvuk a pohyb sú v náuke dzogčhenu veľmi dôležité, pretože sú prostriedkom k integrácii jedinca do stavu kontemplácie.

Tanec vadžry je predovšetkým prostriedok na harmonizáciu energie každého jednotlivca. Pokiaľ niekto hlbšie porozumie významu Tanca, tak sa pre neho Tanec stavá metódou pre integráciu troch existencií tela, reči a mysle do poznania stavu kontemplácie. Táto integrácia je jedným z najdôležitejších cieľov praktikujúceho náuky dzogčhen.

Tanec sa praktikuje na mandale, ktorá reprezentuje súlad medzi vnútornou dimenziou jedinca a vonkajšou dimenziou sveta.

Jantrajoga

Jantrajoga je dôležitou metódou pre integráciu hlbokej esencie náuky dzogčhenu v tele, hlase a mysli praktikujúceho. Skrz pozície, pohyby a ich kombináciu s dychom, sa koordinuje a harmonizuje energia jednotlivca. To umožňuje mysli dosiahnuť stav relaxácie a pôvodnej rovnováhy, ktoré sú základom pre dosiahnutie stavu kontemplácie.

Kde a ako cvičiť / naučiť sa?

Ako začať s dzogčhenom?

Ako začať s dzogčhenom?
Ako začať náuku dzogčhenu aplikovať?
Čo pre Vás môžeme urobiť v niektorom z našich centier?

Čo je to Dzogčhen?

Slovo „dzogčhen“ sa z tibetštiny prekladá ako “úplná dokonalosť“. Jeho význam odkazuje k pravej prirodzenosti všetkých bytostí, k ich „prvotnému stavu“. Tento stav je od počiatku slobodný a nezávislý na všetkých obmedzeniach a podmienenostiach. Majstrovo odovzdanie tohto stavu poznania tvorí srdce náuky dzogčhenu.

Náuka dzogčhenu

Priame uvedenie

Celosvetová transmisia