Vadžrasattva

Samantabhadra (manifestujúci sa ako Vadžradhara) odovzdáva ‘Prebudený zámer buddhov’ buddhom Piatich rodín  a ich mandalám, ktorých hlavou je Vadžrasattva. Vládnúc na mandalami nepredstaviteľného oceánu buddov, sú piati buddhovia neoddeliteľní od Samantabhadru – bez duality medzi tým, kto potrebuje byť vedený a tým, kto vedie – sú samo-manifestáciou tej istej prvotnej realizácie. V tom istom čase comunikujú buddhovia Piatich rodín učenia nezmerným mandalám buddhov, ktoré ich obklopujú bez toho, aby sa opierali o slová, či symboly.

Učenia sú simultánne odovzdávané v rôznch čistých poliach skrz Vadžrasattvu a pokojné a hrozivé formy sambhogakáje formám nirmanakáje a bodhisattvom na desiatich úrovniach, podľa ich úrovne realizácie. Tomuto sa hovorí “Symbolická línia vidjadharov.” Prvým ľudským držiteľom tejto Symbolickej línie bol vidjadhara Prahevadžra z Uddijany (známy v tibetštine ako Garab Dordže). Prahevadžra bol nirmanakájová emnácia Vadžrasattvu, ktorá sa objavila v ľudskej ríši a prijal transmisiu od Vadžrasattvu.