Snežný lev

Spoločenstvo priateľov Wangdenlingu

Pre koho?
Pre každého, kto sa chce podielať na rozkvete nášho Wangdenlingu

Ako?
Najlepšie ako vieme – finančne, dobrovoľnou prácou, vedomosťami a elánom

Čo za to?
Zaujímavé a hodnotné odmeny podľa počtu nazbieraných bodov, tzv. melongov


1) Členom Snežného Leva sa môže stať …

…každý, kto sa zaviaže podľa svojho bdelého vedomia podporovať rozvoj Wangdenlingu najlepšie ako bude môct v rámci svojich schopností v konkrétnych okolnostiach.
Podpora lingu sa vzťahuje na 3 brány člena, t.j. telo (materiálna podpora), energia (práca v lingu a pre ling), myseľ (kreativita, organizácia, dobrý úmysel).

2) Výhody plynúce z členstva

(možnosti minúť svoje melongy sa budú s rozvojom Lingu stále rozširovať!)

2.1. Každý člen Snežného Leva má nárok na 50% zľavy zo všetkých poplatkov na Wangdenlingu
2.2. Člen Snežného Leva môže každých 1000 melongov minúť nasledovne:

a) zdarma všetky podujatia usporiadané slovenskou Komunitou Dzogčhenu počas 1 roka
b) poukážka na tovar z Shang Shung Institute v hodnote 150,00 €
c) príspevok na retreat s CHNN Rinpočhem v hodnote 150,00

3) Ako sa stať členom Snežného Leva?

3.1. Zaplať klubové členské = jednorázovo 50 € alebo mesačne 5,00 € na komunitný účet IBAN SK3183300000002701112266.
3.2. Napíš o zaplatení členstva Ľubovi na snowlion@wangdenling.sk (aby ti mohol pripísať jednorazovo melongy na tvoj melongový účet
3.3. Podobne, pre pripísanie ďalších melongov, po príspevku na lingový účet alebo odpracovaní príslušného počtu hodín napíš na info@wangdenling.sk

4) Ďalšie možnosti získavania melongov pre člena Snežného Leva:

a) Každá 1 hodina práce na žiadosť alebo so súhlasom gakyilu v lingu a pre ling = 2 melongy
b) Každé 1,00 € príspevku na ling. účet = 1 melong