Maňdžušríbhadra

Maňdžušríbhadra, Druhý Maňdžušrímitra

Druhý Maňdžušrímitra, ktorý bol synom Rišiho Lahina a Cuggi Gegmo, bol expertom na vozy založené na príčine a následku. Usiloval o esenciálny význam a požiadal Druhého Kukkurádžu o esenciu náuk, ktorý pre neho zosumarizoval esenciu náuk takto:

Hoci dáš mysli meno, prekračuje všetky mená.
Nech použijeme akýkoľvek príklad, je za všetkými príkladmi.
Je neduálna, pekračuje myslenie a nedá sa na ňu fixovať konceptami.
Meditovať znamená zotrvávať v dimenzii poznania
bez konceptualizácie alebo rozptýlenia!

Maňdžušríbhadra dokonale pochopil význam prvotného stavu a takto vyjadril svoju realizáciu:

Ja som Maňdžušríbhadra!
Pokračujúc v praxi, ktorú som započal v minulých životoch,
som uskutočnil svoje prianie – preseknúť myseľ v jej koreni:
Teraz už nemám pochybnosti o tom, že plod dokonalého prebudenia,
nie je ničím iným než mojím vlastným stavom!