Thuwo Rádžahati

Thuwo Rádžahati

Princ Thuwo Rádžahati (alebo Rádžahasti), syn kráľa Dhanenatalo a kráľovnej Congjal dostal transmisiu esencie od nirmánakáje Garab Dordžeho. Potom požiadal svojho otca o ucelenú náuku. Kráľ Dhahenatalo pre neho zosumarizoval esenciálny význam takto:

Bódhičitta je buddhami troch časov
buddhovia troch časov sa z nej zrodili
buddhovia  prítomnosti v nej spočívajú
buddhovia budúcnosti v nej dosiahnu osvietenie.
Stav buddhov troch časov  je tvoja vlastná  myseľ.

Nato princ Thuwo Rádžahati dokonale  pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som princ Thuwo Rádžahati
pochopením, že bódhičitta je čistou  bdelou prítomnosťou, ktorá je bez počiatku
som sa stal držiteľom transmisie Samantabhadru Vadžrasattvu.
 Bez toho, že by som nastúpil cestu, v jedinom okamžiku  som dosiahol tri úrovne osvietenia [1]
môj stav je rovnocenný so stavom Buddhov troch časov.

————————————————————————————————————————

[1] Tri úrovne osvietenia (sangje sum) sa v tantrických učeniach nazývajú ”úplné svetlo” (kuntu ö), ”obdarený lotosom” (padma cän) a ” veľká akamulácia čakry písmen” (jige khorlo cchog čhen).