Riši Bhašita

Riši Bhašita

Riši[1] Bhašita, ktorého otcom bol Riši Kumára a matkou Dzinma, bol expertom v siedmich sekciách véd. Keďže chcel zdokonaliť svoju múdrosť a hľadal esenciálny význam, požiadal “Pána psov” Kukkurádžu o esenciu náuky. Kukkurádža ju v celistvosti zhrnul takto:

Bodhičitta mimo vznikania a zanikania
je víziou, ktorá sa javí, hoci nemá žiadnu vlastnú podstatu.
Bodhičitta prekračujúca meditáciu
je dokonalé jednanie jogína, ktorý spočíva v blaženosti!

Riši Bhašita uzrel prirozenosť “bezusilovnosti” svojej mysle. Potom dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Som Riši Bhašita!
Päť elementov je dokonale obsiahnutých v dimenzii priestoru,
deväť vozidiel má koreň v atijoge,
buddhovia troch časov majú koreň v bodhičitte.
Pochopenie bodhičitty je prebudenie, úplná dokonalosť.
Teda prirodzenosť mysle je buddha, bez akéhokoľvek úsilia.
Keďže nemá stred ani hranice, je to veľké siddhi:
niet inej “absolútnej podstaty” na ktorú by bolo treba meditovať!


[1] Riši, je mudrc, či svätec védskej tradície.