Princezná Báraní

Báraní

Princezná Báraní* dostala transmisiu esencie od nirmánakáje Garab Dordžeho. Požiadala svojho brata,  Thuwo Rádžahatiho,  o kompletnú náuku. Thuwo Rádžahati pre ňu zosumarizoval esenciálny význam takto:

Myseľ nie je zložená z bytostných zložiek, nerozvíja sa ani neupadá
nerodí sa ani neumiera, nemôže byť zabitá ani roztrieštená.
Všetko je na konečnej úrovni len mysľou, ktorej vlastnou podstatou je dharmakája.
Keď to chápeš, tak toto je stav osvietenia.

Nato princezna Báraní dokonale porozumela významu prvotného stavu a vyjadrila svoju realizáciu takto:

Ja som princezna Báraní.
Bódhičitta je mimo dualitu objavovania sa a zanikania.
 V pochopení, že moja myseľ je za vznikaním a zanikaním
som našla stav buddhov troch časov.
V dimenzii poznania neexistujú limity zjednotenia a rozdelenia!

—————————————————————————-
* Niekedy nazývaná aj Sáráni a Váraní.