Wangdenling: SMS Base

Kedy:
18. apríl 2019 – 22. apríl 2019 celý deň
2019-04-18T00:00:00+02:00
2019-04-23T00:00:00+02:00

Radi by sme vás pozvali na retreat Santi Mahá Sanghy, s autorizovaným inštruktorom Lukášom Chmelíkom, ktorý prebehne od 18.4. do 22.4. vo Wangdenlingu.
Lukáš

Slovami Čhogjal Namkhai Norbu Rinpočheho: ” ‘Santi Maha Sangha’ doslova znamená ‘Komunita Dzogčhenu’ v prastarom jazyku Oddijany. Jej cieľom je cvičiť praktikujúcich, aby boli schopní dosiahnuť skutočné poznanie náuky Dzogčhenu, na základe osobnej skúsenosti.”
Santi Mahá Sangha je niečo jedinečné, keďže Rinpočhe tento kurz vytvoril osobne pre jeho žiakov tak, že zozbieral významné citácie z textov dôležitých majstrov, spoločne so svojími vlastnými komentármi a radami k týmto textom. Rinpočhe považoval za dôležité, aby všetci jeho mali priamy prístup k vhľadom týchto realizovaných majstrov. Rinpočhe venoval za účelom napísania týchto mimoriadnych kníh Santi Maha Sanghy mnoho rokov intnezívnemu prieskumu – počínajúc “Drahocennou vázou”, ktorá predstavuje text Základnej úrovne. Toto je dôvod, pre ktorý Rinpočhe venoval tak veľa z jeho drahocenného života prieskumu a tvorbe tohto programu.

Lukáš Chmelík je autorizovaný inštruktor základnej úrovne Santi Mahá Sanghy, ktorý je od roku 1998 žiakom Namkhai Norbu Rinpočheho.

Meditačný retreat, v kľudnom a kontemplatívnom prostredí Wangdenlingu, bude zameraný na praxe prípravných a hlavných metód v rámci učenia dzogčhenu: gurujóga, semdzin, rušen a lodžong (tréning mysle) a praxe mantier Troch koreňov. Kurz pokryje základný obsah učení a metód vo Vzácnej váze, v aspektoch náhladu, meditácie a jednania.
Každý deň tiež bude diskusia, zdieľanie pochopnia jednotlivých tém a skúseností. Kurz sa dopĺňa a prehlbuje prebiehajúci sms online kurzom, ale bude sa klásť väčší dôraz na praxe.

Program kurzu:
Štvrtok 18.4.
19:00 – 21:00 prvé sedenie

Piatok 19.4. až Nedeľa 21.4.
8.30 – 12.30 sedenia s pauzou medzi nimi
15.00 – 19.00 sedenia s pauzou medzi nimi

Pondelok 22.4.
8.30 – 12.30 sedenia s pauzou medzi nimi
12.30 – 13.30 obed a upratovanie.

Príspevok na kurz je dobrovoľný, doporučená výška príspevku je 45 euro. Kurzovné nezahŕňa príspevok na jedlo a príspevok na ganapúdžu.
Príspevok na jedlo je 3 eurá za obed a 6 euro za všetky tri jedlá. Variť sa bude prednostne obed, ostatné jedlá podľa výsledkov registrácie.

Registrujte sa prosím do 14.4. 2019.

Registračný link: https://goo.gl/forms/yyuhZ3EFe2ZwLBLU2

Majte sa krásne,
váš gakyil