Zoom: Stredny a dlhy tun

Drazí bratři a sestry,

zdá se, že kvůli překážkám, obtížím a nepříznivým okolnostem v těchto pohnutých časech a náhlému odchodu Stoffeliny Verdonk a její sestry je zde potřeba zvýštit ochranu těla, řeči a mysli praktikujících, a přivolat požehnání Tří kořenů. Proto jsme se rozhodli povést jeden den retreat kolektivní praxe středního a dlouhého tunu (s invokacemi Ékadžatí a Dordže Legpy) s 21 ngagonmi v rámci každého sezení, a to v neděli 11.9.2022.

Sezení povedou SMS instruktoři.

Rozvrh sezení (našeho času)

Neděle 11.9.
9:00, 11:00 střední tun
15:00, 17:00 dlouhý tun

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86559243802?pwd=WXRYVUdBYys1NHoyNmRnWkk1MzMrQT09

Nechť to přinese užitek všem cítícím bytostem, obzvláště praktikujícím Dzogčhenové komunity!

S vřelými pozdravy
Instruktoři SMS

Pro více informací pište na blue@dzogchen.sk