Wangdenling: Kurz bdelej pozornosti a jantrajogy

Kedy:
9. február 2018 – 11. február 2018 celý deň
2018-02-09T00:00:00+01:00
2018-02-12T00:00:00+01:00

Ahojte,

v mene Gakyilu Vás srdečne pozývame na kurz “Podstata bdelej pozornosti a jantrajogy”, ktorý sa bude konať 9-11. februára 2018 vo Wangdenlingu.

Meditácia „štyri praxe bdelej pozornosti“ predstavuje hlavnú prax na ceste sútry. Bdelá pozornosť je v komunite dzogčhenu druhá najdôležitejšia prax, hneď po gurujoge a kontemplácii.

Rozvoj bdelej pozornosti v bežnom, svetskom kontexte, pomáha lepšie zvládať vlastné emócie, stres, rozptýlenosť a podporuje vyváženosť mysle a zdravé osobnostné kvality. Keď myseľ menej blúdi a nasleduje myšlienky a vnemy, viac a viac sa vracia späť k „šťastnému zažívaniu teraz a tu.“ Keď je pozornosť opätovne ukotvovaná v tom, čo prežívame z okamihu na okamih, otvára sa zaujímavá cesta, ktorej súčasťou je poznávania skrytých stránok našej mysle, posudzovania, podvedomých reakcií, podprahových pocitov. Myseľ sa postupne stále viac uvoľňuje a opúšťa zabehané, návykové vzorce a sklony. Prehlbuje sa v nás zdravá kvalita prirodzenej bdelosti a chápania toho, čo zažívame.

V kontexte praxe pôvodného buddhizmu postupne nahliadame a vidíme, ako v nás vzniká utrpenie, čo ho spôsobuje, ako zaniká a čo vedie k jeho zániku . Bdelá pozornosť v spojitosti s jasným chápaním, podporovaná úsilím, radosťou, rovnosťou, sústredením a ďalšími faktormi prebudenia vedie k vhľadu – videniu vecí takých, aké naozaj sú, čo v tomto kontexte podporuje nahliadanie troch charakteristík javov, ako (svojou povahou) pominuteľných, bezpodstatných a neuspokojivých.

V kontexte mahájány, ako je to prezentované v 4. kapitoly Vzácnej vázy, sa kladie dôraz na pochopenie neprítomnosti nezávislého bytia v človeku, a v štyroch rovinách existencie – tele, pocitoch, mysli a javoch. Metóda skúmania využíva analytický prístup, ale nejedná sa o intelektuálne premýšľanie, ale o meditatívne skúmanie založené na schopnosti sústredenia mysle, schopnosti šamatha/šine. Analytická meditácia sa spája s meditáciou spočívania vo výslednej skúsenosti prázdnoty. Plodom tejto meditácie je „vnímanie tela ako magickej ilúzie, pocitov ako snu, myseľ bude v stave žiarivej jasnosti ako priestor a vnímanie javov ako oblakov na oblohe.“

Kurz bude zameraný na vysvetlenie a prax bdelej pozornosti (dran pa, smrti), uvedomenia (še žin, sampradžaňa), sústredenia (ting nge dzin, samádhi) a múdrosti (še rab, pradžňá) a ich aplikácie v kontexte meditácie i v kontexte denného života.

Cvičenie bdelej pozornosti v pohybe budeme praktizovať v rámci jantrajogy, ktorú povedie Honza Dolenský. Okrem meditácii v sede, bude aj v meditácia v chôdzi. Rady k praxi bdelej pozornsoti sa budú týkať aj bežných činností (bdelé jedenie, bdelá prechádzka, bdelé zaspávanie apod.)

Okrem vyššie uvedeného sa budeme cvičiť aj v bdelej pozornosti pri komunikácii a v seba-uvedomení v rámci interakcie s druhými.

Program bude intenzívny s doporučeným mlčaním (mauna) a etikou (nepitie alkoholu, vegetariánska strava, 5 predsavzatí (paňčašíla)).

Začiatok: Piatok 9.2. o 19.00
Začiatky sedení: Sobota a nedeľa:
7.00, 9.00 a 11.00 (jantrajoga) 14.00, 16.00 a 18.00 (jantra)
V nedeľu bude posledné sedenie ganapúdža

Bližšie info a kontakt: blue@dzogchen.sk
tel. 0918 618 667
PROSÍME PRIHLÁSTE SA NA KURZ a na SPOLOČNÉ JEDLO do 7.2.!
vstupné: dobrovolný dar podľa vlastných možností

Jan Dolenský je tibetológ a autorizovaný inštruktor jantrajogy 3.stupňa, žije vo Viedni.
Lukáš Chmelík je autorizovaný inštruktor Santi mahá sanghy.

Modrý gakyil – O.Chmelík