Wangdenling: Komunitné stretnutie

Celokomunitné stretnutie sa uskutoční 13.7. o 11:00 vo Wangdenlingu. Náplňou stretnutia bude diskusia o architektonických návrhoch pre výstavbu dormitory a riešenia sanácie gonpy a ďalšie.