Celokomunitné stretnutie

16.9. nedeľa 11:00 celokomunitné stretnutie

– správa o činnosti Gakyilu za predošlý rok
– prezentácia nových členov Gakyilu
– plánované aktivity na ďaľšie obdobie
– otázky a odpovede / diskusia o budúcnosti DC komunity a Wangdenlingu.