Nödžinmo Čhangčhubma

Nödžinmo Čhangčhubma

 Nödžinmo Čhangčhubma [1] dcéra kráľa Sidsunga, bola obdarená všetkými dobrými vlastnosťami,  veľkou dôverou a múdrosťou. Požiadala Nágarádžu o esenciu náuk. Zosumarizoval ich pre ňu takto:

Bódhičitta je zásatva víťazstva, ktorá nikdy nespadne.
Nemení sa v troch časoch, je nezničiteľná.
Pretože víťazí v boji zo samsárou, je praporom víťazstva.
Porozumieť tomu je to najvyššie poznanie!

Nato Nödžinmo Čhangčhubma dokonale pochopila význam prvotného stavu a vyjadrila svoju realizáciu takto:

Ja som Nödžinmo Čhangčhubma.
Myseľ je od počiatku prebudená,
je bhagavan, veľký, spontánne sa objavujúci stav:
samsára vždy bola úplne čistá.
Pochopením mysle som objavila stav prebudenia.


[1] Termín nödžinmo alebo jakšiní, ženský jakša, môže poukazovať, že táto učiteľka bola neľudského pôvodu.