Nágarádža

Nágarádža

Nágarádža (Lü Gjalpo Džogpo) bol emanáciou bódhisattvu, ktorý žil medzi nágami [1] a pracoval pre ich dobro. Keď sa dozvedel, že skvelá dzogpa čhenpo, esencia všetkých náuk, sa objavila v ľudskom svete, prevtelil sa (na zem). Jeho otec, Apardharmudžňána, bol čandála, bez kasty, meno jeho matky bolo Ságara. Nágarádža ešte stretol živého  Garab Dodžeho. Iniciácie, ktoré umožňujú dozretie,[2] dostal od princa Thuwo Rádžahatiho.  Potom poiadal princeznú Báraní o esenciu náuky. Zosumarizovala pre neho ich esenciálny význam takto:

S radosťou si užívaj neprerušenú víziu objektov šiestich zmyslov!
Čokoľvek si budeš užívať, bódhi bude žiariť viac a viac.
Keď získaš silu najvyššieho uvedomenia a oboznámiš sa s ňou,
meditovať znamená ponechávať šesť zmyslových vedomí slobodných a uvolnených!

Nágarádža dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Lügjal Gawo.
 Nie je treba opúšťať emócie, lebo sú piatimi veľkými múdrosťami.[3]
 Nie je treba odstrániť tri jedy[4], lebo sú dokonalosťou tela, reči a mysle.
Nie je treba odstraňovať samsáru, lebo je cestou, ktorá vedie k blaženosti bódhi.
Takto vo mne povstal stav poznania buddhov troch časov.
———————————————————————————————————–
[1] Nágovia sú polobožské bytosti, ktoré žijú vo vodných obydliach. Ich uctievanie je rozšírené  v Indii, Nepále a Tibete.

[2] V tantre sú štyri zplnmocnenia alebo iniciácie, ktoré slúžia na to, aby ”dozrelo” vedomie praktikujúceho: zplnomocnenie vázy (bum wang),  tajné zplnomocnenie (sang wang ), zplnomocnenie múdrosti (šerab ješe kji wang)  a zplnomocnenie slova (cig wang). V tibetčine wang  doslova znamená  ”sila” a je úzko spojené s termínom ”čin lab” alebo ”prúd zplnomocnenia.”

[3] Päť múdrostí (ješe nga) sú očistené aspekty piatich vášní. Sú to múdrosť dharmadhátu (čöjing  ješe), ktorá odpovedá nevedomosti, zrkadlu podobná múdrosť (melong ješe), ktorá odpovedá hnevu, múdrosť rovnosti (ňamňi ješe), ktorá odpovedá pýche, rozlišujúca múdrosť (sortog ješe), ktorá odpovedá pripútanosti a múdrosť uskutočňujúca činy (čhadrub ješe), ktorá odpovedá žiarlivosti.

[4] Tri jedy (dug sum) sú tri hlavné emócie alebo vášne, ktoré spôsobujú znovuzrodenie – hnev, pripútanosť a nevedomosť.