Mecongma Páraní

Mecongma Páraní

Otec prostitútky (Mecongmy) Páraní [1] bol šúdra [2] zvaný Bhahúta, jej matkou bola Gaden Dharí. Obdarená múdrosťou a jasnou inteligenciou, plne kvalifikovaná pre Veľký voz, požiadala Nödžinmo Čhangčhubmu o esenciu náuk, ktorá ju pre ňu zosumarizovala takto:

Od samého počiatku nie je rozdielu medzi buddhami a cítiacimi bytosťami.
Keď to pochopíš, je to najvyššie poznanie.
Uvedom si, že tvoja vlastná neduálna myseľ je dharmakája.
Mimo toho nie je žiadna meditácia.

Mecongma (Páraní)  dokonale porozumela významu prvotného stavu a vyjadrila svoju realizáciu takto:

Ja som prostitútka Páraní.
Myseľ (svojou povahou) nie je mužská ani ženská.
Keď pochopíš bódhičittu, najvyšší náhľad
sexuálne spojenie neruší jej prirodzenú podstatu.
 Pretože myseľ je mimo zrodenie a smrť, môžeš ju aj zabiť, ale nezomrie.[3]
Keďže celá existencia je nektárom, od samotného počiatku v nej nie je miesto pre čistotu a nečistotu!


[1] Inde nazvaná zungma Arali. Meno Mecongma (prostitútka)  môže poukazovať na nízky kastový pôvod tejto učiteľky.
[2] Najnižšia zo štyroch kást v Indii.
[3] Tieto dva riadky poukazujú na dve charakteristické praxe mahájógy: sexuálne spojenie (džorwa) a rituály odstránenia (drolwa) zlých entít, ktoré symbolizuje podobizeň zvaná linga, ktorá je rituálne prepichnutá.