Mecongma Dagňima

Mecongma Dagňima

Prostitútka (Mecongma) Dagňima[1], intuitívne cítila, že všetky javy existencie spočívajú v hlbokom lone Matky[2]. Hľadala esenciálny význam a požiadala Rišiho Bhašitu o esenciu náuk. Zosumarizoval ich pre ňu v úplnosti takto:

Nemyslieť vôbec na nič
(znamená) pochopiť veľkú rozlišujúcu múdrosť.
Neuchopovať nič konceptami
je znakom uskutočnenia meditácie!

Nato Dagňima dokonale pochopila význam prvotného stavu a vyjadrila svoju realizáciu takto:

Ja som prostitútka Dagňima!
Priestor piatich elementov, partnerky piatich tathágatov,
je sám dimenziou Samantabhadrí
univerzálna báza je Samantabhadrí.
Jeho pochopením zistíš, že je neoddeliteľný od priestoru
Bódhičitta  je ako slnko, ktoré sa objavuje v priestore:
Pochopenie prirodzenosti mysle je najlepšou meditáciou!


[1] Na inom mieste sa nazýva Mecchongma Buddhamati a na inom Zungma Dagňima. Vo Vairo Drabag sa nazýva aj gelongma (bhikšuní, mníška) Dagňima.
[2] V náukách sútier, je ”veľká matka” (jumčhenmo) synonymom s Pradžňápáramitou, múdrosťou  za obmedzením intelektu, čistým poznaním prázdnoty.  Vo vnútorných tantrách preberá tento termín význam potenciálu energie piatich elementov, čo predstavuje Samantabhadrí, partnerka Samantabhadru.