Maňdžušrímitra

Manjušrímitra sa narodil do brahmanskej rodiny v meste Dvikrama, západne od Bodhgaje v Indii a stal sa veľkým učencom. Vo vízii mu Maňdžušrí poradil, aby cestoval na pohrebisko Sitavana, ak chce dosiahnuť prebudenie ešte v tom živote. Tam stretol Prahevadžru s ktorým študoval Dharmu po 75 rokov.  Keď dosiahol Prahevadžra nirvánu, uvidel ho Maňdžušrímitra na oblohe v mase svetla. Za zvuku hromu mu zostúpila do rúk malá zlatá krabička. V nej našiel Maňdžušímitra Cigsum Nädeg  (Tri verše prenikajúce esenciou), napísané modrým malachitom na palmovom liste.

Akonáhle ich uvidel, dosiahol realizáciu rovnú svojmu učiteľovi. Rozdelil 6,400,000 veršov učení Dzogčhenu na tri sekcie Semde (sekcia mysle), Longde (sekcia priestoru) a Mengagde (sekcia esenciálnych pokynov). Zaznamenal aj všetky ústne transmisie, ktoré dostal od Prahevadžru a ukrych ich v skale, ktorú označil skríženou vadžrou. Po mnoho rokov meditoval na Sosadvipe, pohrebisku na západ od Bodhgaje a odozvdal náuky Dzogčhenu Šrí Simhovi, kráľovi Dhahenatalovi a ďalším.

Na konci života sa rozpusti do dúhového tela svetla za prítomnosti zázračných manifestácií svetla a hudby, ktorá napĺňala oblohu.