Prvý Kukkurádža

Prvý Kukkurádža

Prvý Kukkurádža, Pán psov, ktorého otcom bol Kukurádža Gatu a matkou Dawa Dačhen, bol bhikšuom (mníchom) znalým päť odvetví poznania. Predovšetkým bol expertom v osemnástich tantrách mahájógy (učenia) mantrajány.
Snažiac sa o esenciálny význam, požiadal Acantra Álokeho o esenciu náuk. Ten ju pre neho zosumarizoval takto:

Je to myšlienka (myslenie), ktorá vytvára dualitu mysle a objektu,
Je to múdrosť, ktorá ich vníma ako neduálne.
Meditácia znamená chápať, že niet do čoho vstúpiť ani niet z čoho výjsť.
Neuchopovať to, čo sa objavuje, je stav samooslobodzovania!

Kukkurádža bez akéhokoľvek tieňa pochybností uzrel stav spontánneho oslobodzovania svojej mysle i všetkých javov vízie. Potom dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Kukkurádža!
 Myseľ sama je Vadžrasattvom, je bez narodenia a smrti
Dimenzia Vadžrasttvovho tela prestupuje celým vesmírom
ani obloha nemôže byť jej príkladom.
Meditovať znamená nebyť rozptýlený z tohto pochopenia!