Khenpo Rabnang

Khenpo Rabnang

Kašmírsky Khenpo Rabnang [1] syn kráľa Bhibhi Ráhulu z Kašmíru a Šíla Kumárí bol najučenejším panditom krajiny. Požiadal Mecongmu Páraní o esenciu náuk. Zosumarizovala ju pre neho takto:

Bódhičitta je plodom, ktorý nepovstáva z príčiny.
Bódhičitta je tajnou inštrukciou, ktorá nevychádza z písem.
Bódhičitta je osvietením, ktoré nepramení z mysle.
Bódhičitta je priestorom, ktorý sa nemanifestuje viditeľne.
Pretože nemá farbu, nemôžme na ňu poukázať a povedať: “Tu je!”

Rabnang dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Khenpo Rabnang.
Z veľkej prázdnoty prirodzenosti mysle
povstávajú  všetky živé i neživé javy.
Avšak myseľ sa nezväčšuje ani nezmenšuje.
Pochopil  som, že veľká dharmakája  je spontánne povstávanie a zanikanie javov! 


[1] Obecne označuje termín khenpo alebo upádhjája  opáta buddhistického kláštora.