Khenpo Mahárádža

Khenpo Mahárádža

Khenpo Mahárádža[1] sa narodil v Oddijáne, jeho otcom bol Šrírádža a matkou bola Tragden. V Torčogčen v Oddijáne sa stal veľkým khenpom, naučil sa päť odvetví poznania. Pretože sa snažil poznať esenciálny význam, požiadal kašmírskeho Khenpo Rabnanga o esenciu náuk. Khenpo Rabnang ich zosumarizoval v ich úplnosti pre neho takto:

Prirodzená podstata mysle je prebudená od samotného počiatku.
Nie je to nič ďalšie, na čo by bolo treba meditovať.
Avšak tento objekt meditácie sa nedá poznať intelektom.
Meditovať znamená nebyť rozptýlený z prirodzenej podstaty mysle!

Nato Mahárádža, Khenpo z Oddijány, dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Mahárádža!
Meditujúc na myseľ som prekročil objekt meditácie.
 Preskúmajúc hĺbky mysle  neuvidel som nič
ale práve toto “nevidenie ničoho” je “videnie.”
Meditovať znamená nebyť rozptýlený od významu “nevidenia ničoho!”


[1] V iných prameňoch zvaný Dhahe.