Gomadéví

Gomadéví

Princezna Gomadéví, obdarená všetkými dobrými vlastnosťami, intenzívne hľadala  esenciálny význam a požiadala Khenpa Mahárádžu z Uddijány o esenciu náuk. Zosumarizoval  ich v úplnosti pre ňu takto:

Stav jedinej sféry presahuje tri časy a dualitu zjednotenia a oddelenia.
Stav jediného samooslobodzovania presahuje nasledovanie graduálnej cesty.
Konečná podstata nie je objektom skúsenosti a nemôže byť spútaná obmedzením slov.
Ten, kto pochopí “neobmedzenosť”, prekročí objekt meditácie.

Princezna Gomadéví dokonale pochopila význam prvotného stavu a vyjadrila svoju realizáciu takto:

Ja som Gomadéví.
Päť bytostných zložiek je päť tathágatov
a päť elementov sú ich družkami.
Sféry zmyslového vnímania sú mužskí a ženskí bódhisattvovia.
Základné vedomie je Samantabhadrí,
mentálne vedomie je Samantabhadra. [1]
Toto je siddhi nedvojnosti mužských a ženských božstiev!


[1]Tieto riadky poukazujú na charakteristický princíp tantry, kde päť bytostných zložiek, päť elementov a ďaľšie faktory osobnosti, ktoré sa popisujú v sútrách, sú v skutočnosti  manifestácie božstiev energie prvotného stavu.