Džňánasútra

Džňánasútra sa narodil v rodine z nízkej kasty v Kamalašile, vo východnej Indii. Stal sa učencom a šiel do Bodhgaje, kde stretol Vimalamitru. Stali sa blízkymi priateľmi a ako sa jedného dňa prechádzali, objavil sa pred nimi Vadžrasattva a inštruoval ich, aby sa vydali do Chrámu stromu Bodhi v Číne a stretli Šrí Simhu. Najprv poslúchol Vadžrasattvovu radu len Vimalamitra a odišiel do Číny. Po tom, ako dostal Vimalamitra inštrukcie od Šrí Simhu vrátil sa do Indie a podal správu o stretnutí s týmto veľkým majstrom. Džňánasútru to inšpirovalo a záazračným spôsobom podnikol dlhú cestu do Číny za jediný deň.

Keď prišiel Džňánasútra do Chrámu stromu Bodhi, povedala mu dákiní, aby šiel na pohrebisko Sildžin. Tam slúžil svojmu majstrovi po tri roky a potom ho požiadal o náuku. Ostal s majstrom po mnoho rokov a dostával od neho učenia a zmocnenia. Takto dostal všetky štyri sekcie mengagde z náuky dzogčhenu. V tomto období sa Šrí Simha často správal záhadným spôsobom, potuloval sa po pohrebiskách, transformoval sa na do rôznych podôb, zdržoval sa v spoločnosti dákiní a čelil strašným bytostiam bez najmenšieho strachu. Nakoniec povedal Šrí Simha Džňánasútrovi, že texty učení sa zjavia v správny čas.

Sedem dní po tom, ako ho majster opustil, aby šiel navštíviť kráľa krajiny Li, uvidel Džňánasútra ako sa Šrí Simha objavil na oblohe a tak vedel, Šrí Simha že zomrel. Dostal od neho schránku obsahujúcu verše zvané Sedem klincov a inštrukcie vybrať text cyklu Ňingthig z miesta ich úkrytu s chráme Taši Trigo a meditovať na nich na pohrebisku Bašing v Indii.

Džňánasútra sa vrátil do Indie s textami a ostal žiť na pohrebisku Bašing, kde učil dákov a dákiní cyklus Ňingthig. Tiež odovzdal tieto učenia svojmu priateľovi a žiakovi, Vimalamitrovi a zveril mu texty celej ústnej tradície. Nakonci života sa jeho smrteľné telo rozpustilo do svetla. V tom čase sa Džňánasútra zjavil Vimalamitrovi a odovzal mu záveť Žagthab Žipa (Štyri metódy spočívania).