Druhý Kukkurádža

Druhý Kukkurádža

Druhý Kukkurádža, ktorého otec bol Guhjénagátama a matka Mahíncarma, bol khenpom obdareným veľkou dôverou a múdrosťou. Bol odborníkom na všetky náuky založené na príčine a následku. Hľadal  esenciálny význam a požiadal Nágárdžunu o esenciu náuk. Nágárdžuna zosumarizoval ich úplnosť pre neho takto:

Prázdnota je absencia dualizmu subjektu a objektu,
S pochopením dôjde súčasne k rozpusteniu  mien a definícii.
Bez konceptualizácie je tento stav  prázdnotou:
Spočívanie v nej je meditácia na prázdnotu!

Nato Druhý Kukkurádža dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Khenpo Dhahuna!
Pochopil som, že päť bytostných zložiek a päť elementov
sú mužské a ženské božstvá rôznych rodín v zjednotení.
Ich neduálna kondícia je bódhičittou, univerzálnym základom.
Celá existencia je čistou mandalou prebudených!