Buddhagupta

Buddhagupta

Buddhagupta[1] bol učeným bhikšuom v piatich odvetviach poznania. Bol expertom predovšetkým na mahájógové učenia mantrajány. Hľadal esenciálny význam za úsilím. Keď stretol Dévarádžu, požiadal ho o esenciu náuk. Dévarádža ich v úplnosti zosumarizoval  pre neho takto:

Podstata mysle je za zjednotením a oddelením, je veľkou večnosťou
keď čistá bdelá prítomnosť povstáva v mysli, je sama najvyššou prítomnosťou.
Keďže nepozná samsáru, je najvyšším nektárom.
Je bez stredu alebo hraníc, je veľkou mandalou.

Nato Buddhagupta dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Buddhgupta
Od samotného počiatku je moja myseľ totálnou blaženosťou,
skrytá pred tými, ktorí ju nepoznajú, je veľkým tajomstvom!
Pochopenie stavu prebudenia za úsilím je najlepšou meditáciou
prebudenie presahuje meditáciu a nemeditáciu!


[1] Buddhagupta (vo Vairo Drabag sa vyslovuje ako Bhutakugta) je autorom Bepä gumčhung, malého dzogčhenového textu znovu objaveného v rukopisoch z Dun Huangu. Čhogjal Namkhai Norbu ho okomentoval a zaoberal sa ním v Malej kolekcii skrytých učení.