Acantra Áloke

Acantra Áloke

Acantra Áloke[1] syn Rišiho Paracu a Žhönnu Dedže mal hlboké poznanie náuk, založených na príčine a následku. Úprimne sa snažil nájsť esenciálny význam, i požiadal princeznu Gomadéví o esenciu náuk. Zosumarizovala ich v úplnosti pre neho takto:

Snaha o úrovne realizácie a oslobodenie je deviáciou od bódhi,
snaha o získanie šťastia je veľkým utrpením,
snaha o dosiahnutie stavu bez myšlienok je (zas len) ďaľšia myšlienka.
Keď to pochopíš, nehľadaj už nič iné!

Acantra Áloke dokonale pochopil význam prvotného stavu a vyjadril svoju realizáciu takto:

Ja som Acantra Áloke!
Dokonalým zvládnutím metódy “eliminácie” som prerušil tok zrodenia.
Dokonalým zvládnutím metódy “zjednotenia” som preťal obmedzenie zániku.
Dokonalým zvládnutím metódy prospešných činov som uskutočnil neprítomnosť úsilia.
Dokonalým zvládnutím  metódy siddhi už nie som závislý na ničom vonkajšom.
Majstrovským zvládnutím metódy meditácie spočívam vo svojom stave bez toho, že by som ho korigoval.


[1] Môže byť totožný s osobou Vidjádharu Árjapálo, o ktorom sa zmieňujú ďaľšie zdroje.